رئیس شبکه اجتماعی اینستاگرام کریستیانو رونالدو

رئیس: شبکه اجتماعی اینستاگرام کریستیانو رونالدو رسانه ها نامزدی تصویری ارتباط ستاره تصویر اختلاف

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی منشا انجماد در بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران

شاخص بازار سهام روز گذشته در شرایطی ۱۱۷ واحد رشد کرد که ارزش معاملات به کمترین مقدار خود در یک ماه گذشته رسید. بررسی ها نشان می دهد از ابتدای سال ۹۶ با وجود رشد

منشا انجماد در بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران

منشا انجماد در بورس تهران

عبارات مهم : ایران

شاخص بازار سهام روز گذشته در شرایطی ۱۱۷ واحد رشد کرد که ارزش معاملات به کمترین مقدار خود در یک ماه گذشته رسید. بررسی ها نشان می دهد از ابتدای سال ۹۶ با وجود رشد ۹/ ۱۳ درصدی شاخص کل بورس، جریان ورود نقدینگی همچنان ضعیف ارزیابی می شود. به نظر می رسد چرخش نقدینگی از سمت نمادهای کوچک و سفته بازانه به گروه های بزرگ تر بااهمیت ترین علت افت نسبی نقدشوندگی در بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران هست. در این میان، زیاد کردن ریسک های سیاسی از جانب برجام و تنش های خاورمیانه موجب شدت یافتن این فضا شده است است.

منشا انجماد در بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران

بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران معاملات روز سه شنبه را با زیاد کردن ۱۱۷ واحدی شاخص کل سپری کرد. هر چند بازدهی بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران از ابتدای سال تا کنون به بیش از ۸/ ۱۳درصد رسیده هست، ولی همچنان کمبود نقدینگی بر معاملات سهام سایه افکنده است.شاهد مدعی آنکه ارزش معاملات خرد سهام در جریان معاملات دیروز به کمترین میزان خود در یک ماه گذشته رسید.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که میانگین نسبت گردش نقدینگی در بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت ۹ فصل اخیر حدود ۶۲ درصد بوده است (از پاییز ۹۴)، این در حالی است که نسبت مزبور در بورس های پیشرفته دنیا بیش از ۱۰۰ درصد هست. این عنوان بر فضای رکودی بازارسهام تاکید می کند. بررسی ها نشان می دهد که میانگین نسبت گردش نقدینگی از ابتدای پاییز امسال تا کنون حدود ۴۰ درصد بوده است.تغییر مسیر فعالیت بازیگران بازار از سهام شرکت های کوچک تر و با سهام شناور بالاتر به سوی شرکت های بزرگ که معامله گران حقیقی فعال کمتری دارند و همچنین سیطره نگرانی های سیاسی از هفته های نخست مهرماه، دو ریشه انجماد معاملاتی در بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران ارزیابی می شود. به عبارت دقیق تر این دو عامل مهم باعث پایین بودن نسبت گردش نقدینگی در حدود دو ماه اخیر بوده است.

شاخص بازار سهام روز گذشته در شرایطی ۱۱۷ واحد رشد کرد که ارزش معاملات به کمترین مقدار خود در یک ماه گذشته رسید. بررسی ها نشان می دهد از ابتدای سال ۹۶ با وجود رشد

نسبت گردش نقدینگی بورس تهران

یکی از بااهمیت ترین مزایای بازار سهام نقدشوندگی اوج هست. در این راستا جهت سنجش میزان نقدشوندگی نسبت های گوناگونی محاسبه می شود. در این میان نسبت گردش نقدینگی (turnover ratio) یکی از معروف ترین نسبت های مزبور هست. نسبتی که توضیح دهنده توانایی بازار در جذب معاملات بزرگ بدون ایجاد نوسان شدید در قیمت ها است.این نسبت را می توان با تقسیم جمع ارزش معاملات یک بازار بر میانگین ارزش کل آن بازار در یک دوره زمانی خاص محاسبه کرد. در این میان «دنیای اقتصاد» اقدام به محاسبه این نسبت جهت ۹ فصل متوالی در بازار سهام کرده است.

نسبت مزبور جهت بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران با فرض سهام شناور آزاد ۲۰ درصدی محاسبه شده است هست. به عبارت دقیق تر در مخرج این کسر، ۲۰ درصد از ارزش کل بازار سهام لحاظ شده است هست. این رقم به علت میانگین سهام شناور آزاد ۲۰ درصدی در بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران درنظر گرفته شده است هست. به عبارت دیگر باید توجه داشت که تنها حدود ۲۰ درصد از سهام شرکت های فعال در بازار سهام، معامله می شوند. چنانچه این نسبت با ارزش کل بازار بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران محاسبه می شد، این رقم را به مراتب کمتر از ۶۲ درصد کنونی نشان می داد (سهم شناور آزاد در کشور ما فاصله زیادی با معیارهای جهانی دارد. آخرین آمارهای رسمی از دیگر بورس های پیشرفته دنیا نشان می دهد که میانگین سهام شناور در این بازارها به بیش از ۸۰ درصد نیز می رسد).

تفسیر نسبت گردش نقدینگی از این قرار هست. چنانچه این رقم ۱۰۰ درصد باشد، یعنی در بازه مشخص مورد بررسی، تمامی سهام معامله شده است در بازار حداقل یک بار دست به دست شده است اند.مقایسه نسبت گردش نقدینگی در بازارهای متفاوت سهام دنیا نشان می دهد که بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد، به طوری که میانگین این نسبت طی ۹ فصل اخیر یعنی از ابتدای پاییز سال ۹۴ حدود ۶۲ درصد بوده است.

منشا انجماد در بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران

بررسی نسبت گردش نقدینگی در ۹ فصل اخیر

بررسی های «دنیای اقتصاد» از نسبت مزبور در بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران نشان می دهد با وجود میانگین ۶۲ درصدی نسبت گردش مالی در این بازار در ۹ فصل اخیر، در بازه های زمانی متفاوت این نسبت تغییراتی داشته هست. به عنوان مثال این نسبت در پاییز سال ۹۴ و پیش از برجام، در کمترین میزان خود قرار داشته است.

شاخص بازار سهام روز گذشته در شرایطی ۱۱۷ واحد رشد کرد که ارزش معاملات به کمترین مقدار خود در یک ماه گذشته رسید. بررسی ها نشان می دهد از ابتدای سال ۹۶ با وجود رشد

میانگین این نسبت در آن مقطع به حدود ۳۰ درصد می رسد. ولی نسبت مزبور بعد از برجام و دقیقا از دی ماه همان سال با جهش چشمگیری روبه رو شده است هست. امری که تحت تاثیر رونق چشمگیر معاملات در آن بازه زمانی با پیشتازی گروه خودرویی رقم خورد. نسبت مزبور در بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران در این مقطع زمانی (زمستان ۹۴) از بورس های معتبر جهانی نیز سبقت گرفته هست. بررسی ها نشان می دهد در بهمن ۹۴، این نسبت از ۱۸۰ درصد نیز فراتر رفته است.بررسی ها نشان می دهد نسبت گردش نقدینگی همگام با دوران رونق بازار استمرار داشته هست. به طور مثال در فروردین ماه سال ۹۵ نیز نسبت مزبور بیش از ۱۰۰ درصد بوده است.

با این حال این نسبت در ماه های اخیر به زحمت به ۵۰ می رسد. این امر حاکی از ضعف نقدینگی در بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران است.همان طور که در نمودار مشاهده می کنید نسبت گردش نقدینگی بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران در پنج ماه اخیر، کمتر از ۵۰ درصد بوده هست. این امر در شرایطی رخ می دهد که سهامداران شاهد رشد شاخص کل بورس و ثبت بازدهی نسبتا مناسب در این بازار هستند. این عنوان حاکی از ناهماهنگی ارزش معاملات با شاخص سهام هست. نسبت گردش مالی بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران در آبان ماه به حدود ۴۰ درصد رسیده است.

منشا انجماد در بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران

۲ عامل رکود معاملات سهام

بررسی نسبت گردش نقدینگی بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران در مقایسه با دیگر بورس های معتبر جهانی نشان می دهد که این نسبت در بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران حدود یک پنجم بورس های معتبر دنیا هست. این امر بیانگر آن است که معاملات بازار سهام کشور بر خلاف بورس های معتبر دنیا دچار نوعی انجماد معاملاتی هست. این عنوان جدا از وجود چالش های ساختاری این بازار، از دو عامل نشات می گیرد. عواملی که به خاص در مدت اخیرتاثیر زیادی بر این روند داشته اند؛ ابهامات موجود درخصوص اوضاع سیاسی کشور و همچنین عوض کردن مسیر فعالیت بازیگران بازار سهام به عنوان دو ریشه مهم این انجماد مطرح می شوند. به عبارت دقیق تر این دو عامل باعث کم کردن میانگین نسبت گردش نقدینگی در بازار سهام شده است اند.

بازیگران بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران بعد از هیجانات ناشی از برجام در دی ماه ۹۴، به سمت خرید سهام شرکت های با سهام شناور اوج روی آوردند. به این ترتیب سهامداران خرد بازار با ورود به این صنایع، نه تنها رشد این گروه ها را رقم زدند، بلکه دست به دست شدن معاملات در این گروه ها را زیاد کردن دادند. امری که زیاد کردن تعداد معاملات را به همراه داشت. این عنوان موجب شد تا نسبت گردش نقدینگی بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران با جهش چشمگیری روبه رو شود به طوری که در بهمن ۹۴، این نسبت با جهشی فوق العاده به بیش از ۱۸۰ درصد رسید.نسبت مزبور به تدریج در مسیر نزولی قرار گرفت.بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران در ماه های اخیر با چرخش نقدینگی به سمت گروه های بزرگ بازار (به خصوص گروه فلزی- معدنی) همراه شد؛ این عامل کم کردن چشمگیر نسبت گردش نقدینگی بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران را به دنبال داشت.

بر این اساس بازیگران بازار پول خود را از سهام کوچک و با سهم شناور اوج خارج کردند و به سمت سهام بنیادی تر هدایت کردند. این نمادها به علت تعداد کمتر سهامدار حقیقی، چرخش نقدینگی چندانی ندارند و به همین علت نسبت مزبور در سطح پایینی قرار گرفته است.دیگر علت مهم این موضوع، ابهامات موجود درخصوص اوضاع سیاسی کشور بود. از اوایل مهرماه و بعد از صحبت های ترامپ درخصوص اوضاع برجام، موجی از عدم اطمینان به بازارهای سرمایه گذاری و به خاص بازار سهام انتقال یافته شد. در ادامه تنش های منطقه ای نیز به نگرانی های سیاسی افزود. این عنوان نیز به عنوان دیگر نقطه انجماد بورس مطرح شد.

نگاهی به معاملات دیروز سهام

بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران معاملات روز گذشته را با زیاد کردن ۱۱۷ واحدی شاخص کل سپری کرد. بر این اساس نماگر بازار با توقف در سطح ۸۷ هزار و ۹۵۰ واحدی، جهت سیزدهمین روز متوالی در رسیدن به کانال ۸۸ هزار واحدی ناکام ماند.در این میان ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم در معاملات دیروز نسبت به روزهای قبل نیز با کم کردن همراه شد.

ارزش معاملات خرد سهام دیروز به زحمت به ۸۰ میلیارد تومان می رسید. این متغیر در مقایسه با مبادلات روز دوشنبه، کم کردن بیش از ۱۴ درصدی را تجربه کرد.در این میان روز گذشته تحرکاتی در بعضی صنایع بورسی شکل گرفت. اقبال به گروه خاکستری بورس با احتمال زیاد کردن تقاضای سیمان در مناطق زلزله زده به منظور نوسازی این مناطق شکل گرفت. علاوه بر این خودرویی ها تحت تاثیر تحلیل های تکنیکال بار دیگر در مرکز توجه سهامداران قرار گرفتند.گروه پالایشی نیز تحت تاثیر استمرار زیاد کردن بهای نفت، از صنایع مورد توجه سهامداران در بازار دیروز بود. بخشی از معامله گران نیز به خرید سهام گروه فلزی اشتیاق نشان دادند. رشد قیمت در بازارهای جهانی، تقاضا در میان فلزی ها را زیاد کردن داد.

مروری بر معاملات گروه خاکستری بورس

گروه سیمانی معاملات قابل توجه و بعضا همراه با صف خرید را در بازار دیروز تجربه کرد. در این میان هیجانات بااهمیت ترین عامل در چرخش اقبال به این گروه بود. در حالی هنوز برآورد دقیقی از خرابی های ناشی از زلزله غرب کشور وجود ندارد و نه تنها میزان مصالح مورد نیاز جهت این بازسازی و همچنین وقت این عنوان در هاله ای از ابهام به سر می برد که سهامداران به امید این عنوان به سمت خریدهای این شرکت اقبال نشان دادند. این موضوع، رفتاری های هیجانی در وقت آزادسازی موصل را به یاد می آورد. زمانی که سرمایه گذاران زیاد به قصد سفته بازی اقدام به خرید سهام شرکت های سیمانی داشتند.

شرایط کم رمق معاملات در روزهای اخیر نیز مزید بر علت شده است که سهامداران به محض دریافت هر گونه اخباری، به ورود به آن شرکت و خرید سهام مزبور اقدام می کنند. این امر در گروه های کوچک که نوسان پذیری بالایی دارند، با نمود بیشتری همراه هست. باید توجه کرد دل بستن به چنین اخباری تنها بهانه ای جهت نوسان گیران است و بر این اساس کوچک ترین سیگنال منفی در روند قیمت سهام این گروه، احتمالا ریزش پرشتاب را به دنبال خواهد داشت. البته در این راستا جهت رصد هرگونه عوامل بنیادی باید در انتظار گزارش های ماهانه شرکت های سیمانی در ماه های آتی بود.

توجه به فلزی ها

گروه فلزی و در صدر آنها نماد فولاد مبارکه اصفهان نیز از جمله تاثیرگذارترین نمادها در رشد شاخص کل در معاملات روز گذشته بود. در حالی بسیاری از کارشناسان این گروه را از جمله صنایع جالب می دانند که در بازارهای جهانی نیز سطوح قیمتی مناسبی جهت آن شناسایی شده است هست. از سوی دیگر زیاد کردن قیمت دلار نیز می تواند از دیگر عوامل تاثیرگذار بر سودآوری این گروه باشد. ولی در حال حاضر به علت کمبود نقدینگی در بازار، رشد پرشتاب این گروه مشاهده نمی شود. از طرف دیگر نبود بازیگران خرد در این صنعت، نوسان قیمتی این نمادها را محدود کرده است.

ریسک های موجود در پالایشی ها

در جریان معاملات روز گذشته نمادهای پالایشی مجددا در کانون توجه معامله گران قرار گرفتند؛ البته در این میان فضای مبهم موجود در این گروه و ریسک های مزبور، مانع از رشد قیمت پرشتاب این نمادها شده است هست. هنوز اخبار دقیقی از قیمت های مصوب از سوی شرکت ملی پالایش و پخش جهت تعیین قیمت این گروه حاصل نشده هست. این مساله باعث شده است تا بعد از گذشت ۳ هفته از آخر مهلت قانونی ارسال گزارش های ۶ ماهه شرکت ها بر سایت اطلاع رسانی کدال، همچنان گزارشی از شرکت های مزبور نداشته باشیم.

اخبار اقتصادی – دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: ایران | بازار | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz