رئیس شبکه اجتماعی اینستاگرام کریستیانو رونالدو

رئیس: شبکه اجتماعی اینستاگرام کریستیانو رونالدو رسانه ها نامزدی تصویری ارتباط ستاره تصویر اختلاف

گت بلاگز اخبار اجتماعی حقوق بازنشستگی حق کارمند و پرداخت آن تکلیفی جهت دولت است

عضو هیئت موسس مجمع عالی کانون‌های بازنشستگان کشور اظهار کرد: به علت عدم توازن قیمت تورم هر سال با زیاد کردن حقوق شاغلین از سال ۸۶ تا ۹۲ حدود ۶۸ درصد از بازنشسته

حقوق بازنشستگی حق کارمند و پرداخت آن تکلیفی جهت دولت است

حقوق بازنشستگی حق کارمند و پرداخت آن تکلیفی جهت دولت است

عبارات مهم : قانون

عضو هیئت موسس مجمع عالی کانون های بازنشستگان کشور اظهار کرد: به علت عدم توازن قیمت تورم هر سال با زیاد کردن حقوق شاغلین از سال ۸۶ تا ۹۲ حدود ۶۸ درصد از بازنشسته های کشور با کم کردن قدرت خرید مواجه شده است اند.

به گزارش ایسنا، دکتر حسین پورمختار با اشاره به این که عنوان بازنشستگی همانند نظام پرداخت حقوق و دستمزد یکی از عنصرهای سیستم استخدامی به شمار می آید، گفت: بدون شک خدمت صادقانه هر کارمند مستلزم داشتن روحیه عالی هست، به طوری که این روحیه عالی از اطمینان به آینده به وجود می آید.

حقوق بازنشستگی حق کارمند و پرداخت آن تکلیفی جهت دولت است

وی با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: برخورداری از نظام تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، پیری، بیکاری، از کار افتادگی و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی به صورت بیمه ای در قانون اساسی حقی همگانی هست، به طوری که این اصل دولت را در برابر ارائه خدمات و حمایتهای مالی مکلف و موظف کرده است.

عضو هیئت موسس مجمع عالی کانون های بازنشستگان کشور با بیان این که حقوق بازنشستگی لطف و مرهمت از سمت کارفرما نیست، عنوان کرد: حقوق بازنشستگی حق کارمند هست، به طوری که پرداخت این حق تکلیفی جهت دولت به حساب می آید.

عضو هیئت موسس مجمع عالی کانون‌های بازنشستگان کشور اظهار کرد: به علت عدم توازن قیمت تورم هر سال با زیاد کردن حقوق شاغلین از سال ۸۶ تا ۹۲ حدود ۶۸ درصد از بازنشسته

وی با اشاره به قانون استخدامی کشوری، توضیح داد: در ایام قدیم تعداد بازنشسته های کشور اندک بوده و حقوق آن ها بر اساس جدولی ۹ رتبه ای محاسبه می شد، در حالی که در طرح طبقه بندی مشاغل حقوق کارمند همواره بر اساس نوع شغل و شاغل تعیین می شود.

پورمختار که در برنامه ای رادیویی صحبت می کرد، با اشاره به این که همسان سازی حقوق بازنشستگی در کشور همواره دارای سابقه ای دیرینه بوده هست، اظهار کرد: به علت عدم توازن قیمت تورم هر سال با زیاد کردن حقوق شاغلین از سال ۸۶ تا ۹۲ حدود ۶۸ درصد از بازنشسته های کشور با کم کردن قدرت خرید مواجه شده است اند.

وی با اشاره به فعالیت دولت های متفاوت در حوزه حقوق بازنشستگی، تصریح کرد: دولت فعلی از جمله رییس صندوق بازنشستگی و وزیر کار بیشترین کسور در حوزه ی بازنشستگی را به دولت قبل از خود نسبت می دهد، به طوری که عدم زیاد کردن حقوق نسبت به قیمت تورم را امری می دانند که در دولت قبل محقق نشده است.

حقوق بازنشستگی حق کارمند و پرداخت آن تکلیفی جهت دولت است

رئیس کانون بازنشستگان توانیر همچنین در ادامه اضافه کرد: دولت قبل در سال ۸۶ با پیاده سازی قانون مدیریت حقوق بازنشستگی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد حقوق بازنشسته ها را به یکباره زیاد کردن داد.

واژه های کلیدی: قانون | کارمند | بازنشسته | بازنشستگی | بازنشستگان | قانون اساسی | حقوق بازنشستگی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz